Línies de recerca

1. Canvi Global

– Anàlisi del canvi global en àrees ecotòniques forestals. Paisatges sentinella: Parc Natural del Montseny
– Gestió forestal sostenible i canvi climàtic

2. Espais Naturals Protegits

– Avaluació de les Reserves de la Biosfera a Catalunya
– Centre UNESCO per a les Reserves de Biosfera Mediterrànies
– Interpretació del paisatge des d’una perspectiva socioecològica en Reserves de la Biosfera (Catalunya i França)
– Treball d’aproximació al coneixement de les Reserves de Biosfera Americanes (Mèxic, Equador i Perú)
– Projecte Geopark (Marroc)

3. Salut i Medi

– Biodiversitat, espais verds i salut
– Boscos i salut humana

4. Biodiversitat urbana

– Biodiversitat urbana a la Regió Mediterrànea com a indicador de sostenibilitat urbana
– Salut i ciutats

5. Ecosistemes Aquàtics

– Seguiment d’Indicadors Socioecològics en Conques Fluvials Mediterrànies

– Observatori de la Tordera
– Consorci Besòs Tordera

6. Ecosistemes Agrícoles i Forestals

– Museu Europeu del Bosc (MEdB)
– Gestió forestal sostenible i canvi climàtic
– Bosc i societat

7. Educació i Comunicació Ambiental

– Programa d’Educació i Comunicació Ambiental de la Conca de la Tordera (PROECA)

8. Bioeconomia

– Bioeconomia a la Mediterrània

No se admiten más comentarios