Els nostres investigadors donen molta vida al PROECA!

L’any 1996 es va iniciar el projecte de l’Observatori de la Tordera amb l’objectiu de definir un nou model metodològic pel monitoreig d’indicadors socioecològics que, permetin a llarg termini, determinar l’estat de salut dels diferents trams que conformen la Conca de la Tordera. 

Paral·lelament, amb la necessitat de transferir als habitants de la Conca els resultats recollits al llarg dels anys i de promoure l’interès social pels ecosistemes fluvials, es crea l’any 2004 el Programa d’Educació i Comunicació Ambiental (PROECA)

Com cada any, en el mes d’abril va començar la campanya d’activitats en els centres d’educació primària dels municipis de Sant Celoni i de Malgrat de Mar. Els estudiants participants es converteixen en investigadors de l’Observatori per un dia. Seran els propis estudiants els encarregats de determinar l’estat de salut del tram de riu seleccionat, a través de la identificació de dos dels bioindicadors amb les quals treballa l’Observatori, la vegetació de ribera i els macroinvertebrats. 

Pròximament, en la nostra web us farem arribar informacions més concretes sobre les activitats que realitzem!

Mentrestant, compartim algunes de les fotografies de les diferents activitats que els nostres investigadors han anat realitzant amb les diferents escoles. Al nostre Twitter també podeu veure moltes fotografies d’activitats que organitzem.

 

No se admiten más comentarios