El grupDr. MARTÍ BOADA
Director del Grup, Investigador i Professor Titular (UAB i ICTA-UAB)
Formació tècnica: Sociologia (Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona – ICESB) i Química (Escola Industrial de Barcelona)
Formació universitària: Magisteri i Llicenciatura en Geografia (UAB), Llicenciatura en Estudis Catalans (Universitat de Perpinyà), Doctorat en Ciències Ambientals (UAB)
Interessos de recerca: Biodiversitat, Conservació, Canvi Global, Educació i Comunicació Ambiental, Bioeconomia, Indicadors socioecològics, Espais Naturals Protegits, Reserva de Biosfera, Ornitologia Aplicada, Turisme Sostenible, Biogeografia, Història Ambiental, Interpretació del Paisatge, Boscos i Canvi Climàtic

 


Dra. ROSER MANEJA
Coordinadora del Grup, Investigadora i Professora del Màster (ICTA-UAB)
Formació universitària: Llicenciatura en Ciències Ambientals (UAB), Màster en Gestió Ambiental a l’Empresa (UPF), Màster en Ciències Ambientals, especialitat Economia Ecològica (ICTA-UAB), Doctorat en Ciències Ambientals (ICTA-UAB).
Interessos de recerca: Biodiversitat Urbana, Educació i Comunicació Ambiental, Bioeconomia, Canvi Global, Reserva de Biosfera.

 

 

 


Dra. SÒNIA SÀNCHEZ
Investigadora (ICTA-UAB)
Formació universitària: Llicenciatura en Biologia especialitat Biologia Vegetal i Ecologia (UAB), Màster en Ciències Ambientals especialitat d’Anàlisi del Medi Natural (UAB), Doctorat en Ciències Ambientals (UAB).
Interessos de recerca: Indicadors socioecològics, Biodiversitat Urbana, Canvi Global, Espais Naturals Protegits, Reserva de Biosfera.

 

 

 


Dr. CARLES BARRIOCANAL
Investigador Vinculat (ICTA-UAB) i Professor Associat (UB)
Formació tècnica: Tècnic de Laboratori
Formació universitària: Llicenciatura en Geografia (UB), Doctorat en Geografia (UB)
Interessos de recerca: Ornitologia aplicada, Turisme Sostenible, Biogeografia, Conservació, Espais Naturals Protegits

 

 

 

 


Dr. JOSEP ANTONI PUJANTELL
Investigador i Professor del Màster (ICTA-UAB)
Formació universitària: Llicenciatura en Ciències Ambientals menció en Gestió i Planificació Territorial (UAB), Màster en Estudis Ambientals (UAB), Doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB).
Interessos de recerca: Canvi global, Història Ambiental, Indicadors Socioecològics en conques fluvial mediterrànies, Educació Ambiental

 

 

 


Dr. JAUME MARLÈS
Investigador (ICTA-UAB)
Formació universitària: Llicenciatura en Ciències Ambientals (UAB), Enginyeria Tècnica Agrícola (URV), Màster d’Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat (UAB), Doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB).
Interessos de recerca: Biodiversitat Urbana, Jardineria Sostenible, Canvi Global, Anàlisi Ambiental Local, Dendroclimatologia i Agricultura

 

 

 


CINTHIA PEREIRA
Investigadora i Estudiant de Doctorat (ICTA-UAB)
Formació tècnica: FPGS en Química Ambiental (ISN Narcís Monturiol, BCN).
Formació universitària: Grau en Ciències Ambientals (UB), Màster en Comunicació i Educació (UAB), Màster de Recerca en Educació Científica (UAB).
Interessos de recerca: Educació i Comunicació Ambiental, Reserva de Biosfera, Canvi Global, Interpretació del Paisatge

 

 

 


GORKA MUÑOA
Investigador i Estudiant de Doctorat (ICTA-UAB)
Formació tècnica: Curs Tècnic en Qualitat i Medi Ambient (Ancifap, Barcelona)
Formació universitària: Llicenciatura en Ciències Ambientals (UGr), Màster en Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica (Institut d’Estudis Espacials de Catalunya – IEEC), Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social (ICTA-UAB).
Interessos de recerca: Sistema d’Informació Geogràfica (SIG), Indicadors socioecològics en conques fluvials mediterrànies

 

 


ALBERT BACH
Investigador i Estudiant de Doctorat (ICTA-UAB)
Formació tècnica: Cursos d’anellament científic d’aus i curs de tècniques de cens d’ocells.
Formació universitària: Llicenciatura en Ciències Ambientals (UAB), Màster en Gestió i Restauració del Medi Natural (UB).
Interessos de recerca: Ornitologia Aplicada, Boscos i Canvi Climàtic, Biodiversitat Urbana

 

 

 

 


PABLO KNOBEL
Investigador i Estudiant de Doctorat (ICTA-UAB)
Lloc de naixement: Barcelona, Catalunya
Formació universitària: Llicenciatura en Ciències Ambientals (UAB), Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social (ICTA-UAB).
Interessos de recerca: Biodiversitat Urbana, Horticultura Urbana

 

 

 

 


ADRIÀ COSTA
Investigador (ICTA-UAB)
Formació tècnica: Open Web Map Services and Web Mapping Summer School (UdG)
Formació universitària: Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient (UdG), Màster Universitari en Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió (UdG)
Interessos de recerca: Canvi Global, Boscos i Canvi Climàtic, Educació Ambiental, Sistema d’Informació Geogràfica (SIG)

 

 

 


TONI MAS
Investigador i Estudiant de Doctorat (ICTA-UAB)
Formació universitària: Grau en Ciències Ambientals (UAB), Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social (ICTA-UAB).
Interessos de recerca: Educació Ambiental i Canvi Global

 

 

 

 


QUIM ZALDO
Investigador i Estudiant de Doctorat (ICTA-UAB)
Formació tècnica: FPGS en Tècnic en Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics (Escola de Capacitació Agrària i Forestal Casa Xifra).
Formació universitària: Grau en Ciències Ambientals (UAB), Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social (ICTA-UAB).
Interessos de recerca: Educació i Comunicació Ambiental

 

 

 


MARI CARMEN ROMERA
Investigadora i Estudiant de Doctorat (ICTA-UAB)
Formació tècnica: FPO Formador Ocupacional (FAAM).
Formació universitària: Llicenciatura en Ciències Ambientals (UAL). Certificat d’Aptitud Pedagògica (UAL). Postgrau en Canvi Climàtic (USAL i FLACSO España). Màster en Estudis Interdisciplinars en Sostenibilitat Econòmica, Ambiental i Social – especialitat Economia Ecològica (ICTA-UAB).
Interessos de recerca: Conservació Comunitària, Sistemes de Governanza Participativa, Socioecologia, Comuns, Agdals, Processos de Patrimonializació, Espais Naturals Protegits

 

 


MONTSE GUITART
Investigadora (ICTA-UAB)
Formació tècnica: Curs Internacional de Museografia Científica Cap a una Museologia Total (Cosmocaixa, BCN), Curs tècnic en EDARs (DEPLAN), Curs Processos Participatius dins d’un Marc Professional (COLPIS), Curs de Monitora d’Educació Ambiental (UAB).
Formació universitària: Llicenciatura en Ciències Ambientals (UAB), Postgrau Tècniques professionals en cartografia digital (UAB), Postgrau en Tecnologia Ambiental (ICTA-UAB), Màster en Estudis Ambientals (ICTA-UAB).
Interessos de recerca: Història Ambiental, Educació i Comunicació Ambiental

 

 


NÚRIA FOGUET
Investigadora (ICTA-UAB)
Formació tècnica: FPGS en Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics (Institut d’Horticultura i Jardineria, Reus)
Formació universitària: Grau en Ciències Ambientals (UAB), Màster en Gestió i Conservació de la Naturalesa (Universitat de Cadiz i International University Study Center – IUSC), Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social (ICTA-UAB).
Interessos de recerca: Biodiversitat, Conservació, Espais Naturals Protegits

 

 


Dra. TERESA ROMANILLOS
Investigadora Col·laboradora i Estudiant de Doctorat (ICTA-UAB)
Formació universitària: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia (UB), Postgrau en Comunicació Científica (UPF).
Interessos de recerca: Medi natural i salut

 

 

 

 


Dr. XAVIER MAYOR
Investigador Col·laborador (Estudi Xavier Mayor SL)
Formació universitària: Doctorat en Biologia (UB), Màster en Ecologia (UAB), Màster en Tecnologia i Gestió Ambiental (UPC).
Interessos de recerca: Ecologia Aplicada a la Sostenibilitat, Avaluació Ambiental Estratègica, Nature Based Solutions (NBS), Petjada Ecològica, Modulació de pertorbacions, Serveis Ecosistèmics, Infraestructura Verda, Conectivitat Ecològica

 

 

 


ANNA ZAHONERO
Investigadora Col·laboradora (CRPP-UPC)
Formació universitària: Llicenciatura en Ciències Biològiques (UB),  Màster en Arquitectura del Paisatge (UPC), Postgrau de Jardineria i Paisatgisme (UPC), Postgrau Arquitectura i Turisme -Plans i Projectes (UPC).
Interessos de recerca: Ecologia del Paisatge, Canvi Global i Paisatge, Urbanisme  i Medi Ambient, Restauració Ecològica

 

 

 


SERGI CANTOS

Investigador Col·laborador (UB)
Formació tècnica: FPGS en Química Ambiental (ISN Narcís Monturiol), Curso de Protección i Gestión de Espacios Naturales (Instituto Superior de Medio Ambiente – ISMA).
Formació universitària: Llicenciatura en Ciències Ambientals (UAB), Màster d’Aigua: Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible (UB).
Interessos de recerca: Biodiversitat, Espais Naturals Protegits, Comunicació Científica, Canvi Global

 

 


JOSE FRANCISCO CÁCERES
Estudiant de Doctorat (ICTA-UAB)
Formació universitària: Llicenciatura en Biologia, (UAZUAY, Equador), Màster en Gestió Ambiental (UAZUAY, Equador)
Interessos de recerca: Biologia de la Conservació, Gestió Ambiental, Herpetologia

 

 

 

 


MARINA VILASECA
Estudiant de Doctorat (ICTA-UAB)
Formació universitària: Grau en Biologia (UAB), Grau en Ciències Ambientals (UAB), Postgrau en Globalització i Governabilitat Mundial (Càtedra UNESCO UPC), Màster en Estudis Interdisciplinars en Sostenibilitat Econòmica, Ambiental i Social (ICTA-UAB).
Interessos de recerca: Etnoecologia, Gestió i Promoció Col·laborativa del paisatge i de l’Entorn Rural, Estratègies de Promoció Rural

 

 

 


MIREIA NICART
Estudiant de Doctorat (ICTA-UAB)
Formació universitària: Llicenciatura en Ciències Ambientals (UAB), Màster en Gestió de Sòls i Aigües (UdL).
Interessos de recerca: Canvi global, Canvi Climàtic i Boscos, Sòls

 

 

 

 


DANI EDUARDO VARGAS
Estudiant de Doctorat ICTA-UAB
Formació tècnica: FP en Ciència Política (UNMSM, Perú), FP en Enginyeria Ambiental i de Recursos Naturals (UNAC, Perú).
Formació universitària: Pregrau en Geografia del Desenvolupament Regional i Ambiental (UniCauca-Colombia), Màster Ciències de la Geoinformació i observació de la Terra (CLAS, Bolívia), Llicenciatura en Ciència Política (UNMSM, Perú), Màster en Ciències Ambientals (UNI, Perú), Màster en Filosofia menció en Epistemologia (UNMSM, Perú).
Interessos de recerca: Etnoecologia, Conservació, Biodiversitat, Canvi climàtic, Dinàmiques socials, Aymara

No se admiten más comentarios