Docència

Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social (ICTA-UAB)

El Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social es un màster d’orientació mixta. Per una banda, té un component d’estudis avançats pels actuals llicenciats i futurs graduats en Ciències Ambientals. Per l’altra, dóna resposta a altres graduats i titulats superiors que busquen incorporar un perfil ambiental als seus currículums, des de vessants com l’Economia Ecològica, la Ciència i Gestió del Canvi Global, la Tecnologia Ambiental o l’Ecologia Industrial i Urbana, àmbits entesos com especialitats dins del màster.

Fem docència als mòduls que coordinem: Mòdul de Canvi Global i Mòdul Espais Naturals Protegits.


Grau de Ciències Ambientals (UAB)

El Grau de Ciències Ambientals té com l’objectiu d’assegurar la formació de professionals amb una visió global i multidisciplinària de la problemàtica ambiental. La titulació està enfocada a la comprensió dels aspectes científics, tècnics, socials, territorials, econòmics i jurídics de les qüestions ambientals. La UAB és una institució de referència en Ciències Ambientals. Va ser la primera universitat espanyola en posar en marxa, l’any 1992, un programa formatiu en aquest camp. Des d’aleshores, s’ha pogut constatar el gran interès social pels estudis en ciències ambientals i que tant els estudiants com els titulats es caracteritzen per ser persones compromeses amb la preservació del medi ambient, extraordinàriament dinàmiques i socialment participatives.

Fem docència a l’assignatura de Treball Final de Grau (TFG) de 4t curs.


Grau de Geografia i Ordenació del Territori (UAB)

El Grau de Geografia i Ordenació del Territori forma professionals del territori. Per fer-ho, connecta les ciències socials i les naturals per abordar les dinàmiques econòmiques, socials, culturals, paisatgístiques i mediambientals actuals a diferents escales geogràfiques que expliquen des d’allò global fins als àmbits més propers. Aquest coneixement aporta les eines necessàries per a una millora en la planificació i la gestió del territori basada en les interaccions entre tots els camps.

Fem docència a l’assignatura de Biogeografia de 3r curs.


Cursos Institut de Ciències de l’Educació UAB Aules d’Extensió Universitària

Les Aules d’Extensió Universitària tenem com a objectiu acollir persones de més de cinquanta-cinc anys, que tinguin interès en obtenir nous coneixements i que sentin la necessitat de seguir sent útils a la societat.

Fem classes d’extensió universitària per l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB i de la UB, i a les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran (AUGG).

No se admiten más comentarios