Capítols de llibres

 • Boada, M. (2016): Nueva cultura de la sostenibilidad, cambio ambiental global y biodiversidad. En Colomer Xena, Y., Clotet Ballús, R., González Vaqué, L. (coord.), El Sistema Alimentario: Globalización, sostenibilidad, seguridad y cultura alimentaria. (pp. 33-54). España: Ed. Aranzadi, SA. ISBN: 978-84-9135-265-5
 • Pujantell J.A.; Maneja, R.; Muñoa, R. i Boada, M. (2016): El Observatorio del Tordera: 20 años de seguimiento del estado socioecológico de una cuenca fluvial en Catalunya (Península Ibérica): a Stachiw R. i Caramello N.(eds.): Amazônia: Instrumentos para gestao de recursos hídricos. Editora CRV. Curitiba (Brasil). ISBN: 978-85-444-0827-8
 • Boada, M.; Maneja, R i Knobel, P. (2016): Politics, Equity, and Livability – City View: Jerusalem, Israel. State of the world: “Can a City Be Sustainable?”. The Worldwatch Institute. Washington. ISBN 13: 978-1-61091-755-1; ISBN 10: 1-61091-755-3
 • Boada, M.; Maneja, R i Knobel, P. (2016): Politics, Equity, and Livability – The Vital Role of Biodiversity in Urban Sustainability. State of the world: “Can a City Be Sustainable?”. The Worldwatch Institute. Washington. ISBN 13: 978-1-61091-755-1; ISBN 10: 1-61091-755-3
 • Boada, M.; Maneja, R i Knobel, P. (2016): The Urban Climate Challenge – City view: Barcelona, Spain. State of the world: “Can a City Be Sustainable?”. The Worldwatch Institute. Washington. ISBN 13: 978-1-61091-755-1; ISBN 10: 1-61091-755-3
 • Sànchez, S., Pujantell, J.A. & Boada, M. (2015): La producció hidroelèctrica a la Vall de Santa Fe. L’obtenció d’una nova font d’energia per al baix Montseny a principis del segle XX. Monografies del Montseny / 30. Ed. Amics del Montseny, (30): 340 – 356.
 • Marlès, J. (2015): Yasuní, ¿una expedición, o un sueño hecho realidad?”. Llibre: “Yasuní. Expedición Científica al Amazonas Ecuatorial 2014. Direcció: Boada, M.; Barriocanal, C; Gómez, M.. Edita: ICTA-IBT-PUCE. Pàgines: 22-25. ISBN: 978-84-608-2163-2
 • Maneja, R,; Varga, D.; Boada, M. i Porter-Bolland, L. et al. (eds.) (2013): Drawing Analysis: Tools for Understanding Children’s Perceptions of Community Conservation (159-170). Community Action for Conservation: Mexican Experiences, Springer Science+Business Media New York 2013.
 • Maneja, R. i Boada, M. (Ed) (2013): El Parc de la Serralada Litoral-Burriac. Patrimoni Natural de Catalunya, Enciclopèdia Catalana.
 • Llebot, J.E. (Coord.) Boada, M. et al. (2010): El Canvi climàtic a Catalunya. 2n informe del Grup d’Experts en Canvi Climàtic a Catalunya. Barcelona: Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible.
 • Boada, M.; Sànchez, S.; Maneja, R.; Varga, D. (en premsa): Diseño de indicadores para la evaluación de los servicios ambientales ofrecidos en la Reserva de la Biosfera del Montseny. Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.
 • Boada, M.; Sànchez, S.; Pujantell, J.; Varga, D. (2010): Indicadores de cambio global en la Reserva de la Biosfera del Montseny, España, a P. Araya i M. Clüsener-Godt (eds.): Reservas de la Biosfera. Su contribución a la provisión de servicios de los ecosistemas, 161-178. UNESCO.
 • Marsiñach, A.; Boada, M.; Miralles, M.; Varga, D.; Maneja, R. (2009): Més d’una década d’Observatori de la Tordera. Els Guardians de l’Aigua. Barcelona: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. 
 • Peñuelas, J.; Filella, I.; Estiarte, M.; Ogaya, R.; Llusià, J.; Sardans, J.; Jump, A.; Garbulsky, M.; Coll, M.; Díaz de Quijano, M.; Seco, R.; Blanch, J.S.; Owen, S.; Curiel J.; Carnicer, J.; Boada, M.; Stefanescu, C.; Lloret, F.; Terradas, J. (2009): Constatacions biològiques del canvi climàtic a Catalunya, a Aigua i canvi climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya, 43-52. Barcelona: Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya.
 • Boada, M.; Pujantell, J. (2009): Atles del Turisme a Catalunya. Mapa Nacional de l’Oferta i els Productes Turístics, a Impacte ambiental del turisme. Barcelona: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. ISBN: 978-84-393-8050-4.
 • Boada, M.; Broncano, M.J. (2009): Canvi Global a les zones supraforestals de l’Alt Montseny. Plantacions forestals i bioinvasions, a Canvi Ambiental Global. Una perspectiva Multiescalar. Girona: Documenta Universitaria. ISBN: 978-84-92707-17-1.
 • Boada, M.; Barriocanal, C.; Ros, M. (2008): Caracterítzación y propuestas de gestión y conservación de los estanques de Fals i les Closes Fondes (Pals . Baix Empordà), a Estudis del Baix Empordà. Pals: Publicacions de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà. Patronat Francesc Eixeminis.
 • Boada, M. (2008): Manifestacions dels efectes del canvi climátic en el mon rural. El cas del Montseny. Lleida: Fundació del Món Rural.
 • Boada, M.; et al. (2007): Montaña, biodiversa. Montjuïc, a Montjuïc, parc central. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
 • Boada, M. (2006): Cambio global y sostenibilidad. Materiales, a Derecho al conocimiento y acceso a la información en las políticas de medio ambiente. Madrid.
 • Boada, M.; Rieradevall, J.; Feijoo, G. Altuna, M.; Calderer, A. Camp. M. Fargas.; Fernandez, J.; Kucharski, M.; Mendiburru; Nuñez, M.; Perarnau, J. (2006): Indicadores locales del impacto ambiental social y económico de los vertidos de petroleo del Prestige en las costas españolas (Iliam-Petrol), a Borges, C; Cortez, F.; pontes, R. (Coords): Desenvolvimiento: Formas e processos. Brasil: Fundação Honrad Adenauer.
 • Boada, M.; Bartolomé, J.; Plaixats, J.; Viure, J.; Queralt, R.; Puig, J. (2005): Les activitats humanes: Una dimensió socioambiental del sector primari, a L’estat del medi ambient a Catalunya. Bellaterra: Instutit de Ciència i Tecnologia Ambientals. Col·lecció documents UAB.
 • Boada, M.; Rieradevall, J.; Gómez, F.J.; Muñoz, I.; Núñez, M.; Oliver, J. (2005): Urban ecology tool: environmental diagnosis of urban parks Montjuïc. Barcelona. Spain, a Innovation by life Cycle Management LCM 2005. Barcelona.

No se admiten más comentarios